Program

Vi ses vid våra bikupor i Rävlanda Trädgård varje torsdag kl 18.30 under sommaren, fram t o m september. Välkommen att delta! 

För senaste information om vad som händer i föreningen och bigården hänvisar vi till facebookgruppen Rävlanda biodlare.

Har du önskemål om aktiviteter eller föreläsningar? Kontakta någon i styrelsen, så ser vi om det går att genomföra.