Utrustning att låna

Som medlem i Rävlandaortens biodlarförening får du gärna låna den utrustning för honungshantering som föreningen äger, vilket är:

  • en 2-ramars handvevad slunga
  • en perforator
  • en vaxsmältare
  • en kakgjutform

För att låna något av ovanstående, så ta kontakt med Kent-Erik Nyblom på telefon: 0709-22 07 60.